"MILITÄRMUSIK DES MILITÄRKOMMANDO TIROLS"

Militärkapellmeister:

 

Oberst Prof. Hannes Apfolterer

AG FM CONRAD

A-6020 Innsbruck

 

Tel.: +43 (0)50201 / 60 / 40970

Fax: +43 (0)50201 / 60 / 17470

 

E-Mail:

milkdot.musik@bmlvs.gv.at

 

private Homepage des Militärkapellmeisters:

www.hannes-apfolterer.at

Foto: Bundesheer/Konrad

© Gesellschaft zur Förderung der Militärmusik in Tirol